* Nové Osobní Hypoteční Investování *

 

 

Kupte si nemovitost za polovinu tržní ceny a bez koruny investice a vydělávejte. Jde to....?

 

 


 

 

 

 

Zájemce o tento program by měl mít alespoň zcela základní povědomí co znamenají pojmy : * Nemovitost * Banka* Hypoteční úvěr * Úroková sazba * Splátka * Smluvní zástava * Katastr nemovitostí * Smlouva * Nájemní vztah. Není zapotřebí být finanční nebo realitní expert.

 

Povzneste se na 15 minut nad reklamní balast pracující s termíny - "opravdové supernabídky"......"nejlepší příležitosti"......"zaručeně bezpečné investice".......do čehokoliv – akcií, zlata, cenných papírů, pozemků, penzijného spoření, pojišťoven, fondů, atd.

 

Čtěte následující řádky v kontextu s dnešní realitou a najděte si sami skutečnost za nimi skrytou.

 

Kdo může program využít? Program je vhodný pro kohokoliv, kdo má dostačující bonitu pro bankovní hypotéku (tj. potřebný příjem a čisté registry) a v nejbližších 18 měsících, nejdéle pak 5 letech neplánuje pořízení vlastní nebo další vlastní nemovitosti pro své bydlení prostřednictvím hypotečního úvěru.

Nejvýhodnější podmínky z programu lze získat do 40 let věku, ale program velmi dobře akceptuje i zájemce do 60 let věku.

Finančním přínosem je jednak pravidelný měsíční příjem ze zbytkového nájemného (po úhradě splátky hypotéky a správy nemovitosti) a jednak závěrečný bonus při ukončení programu. Ukončení může nastat např. už po roce, po dvou, garantováno je však nejpozději do 5 let, a záleží individuálně na každém daném případu a na načasování dalšího prodeje. Dalším přínosem pro klienta je vylepšená bonita pro bankovní sektor, protože bankovní historie v podobě řádně splácené hypotéky se při příští žádosti (pro sebe nebo opět pro program) projeví výhodnější úrokovou sazbou.

O vstup do programu je možné se ucházet i v páru, manželském či jiném, ve dvojici je možné například dosáhnout na vyšší částku hypotéky, na kterou by jeden sám nedosáhl z hlediska příjmu. Příklady finančního profitu z programu jsou uvedeny níže v tabulce.

 

Jak to funguje? Zájemce se přihlásí naší realitní kanceláři, ta jej ověří po stránce právní způsobilosti a bankovní bonity, pokud splňuje tyto základní podmínky, změní se zájemce v klienta. RK poté dodá pro klienta nemovitost ke koupi, konkrétní a danou výběrem kanceláře. Pokud klient souhlasí s výběrem a konkrétními podmínkami případu, kancelář dále zařídí bankovní hypotéku za kterou klient nemovitost koupí. Klient si pořizuje nemovitost bez jakékoliv své finanční spolúčasti, tedy bez toho, že by ze svého vkládal bankou požadovanou akontaci 10 – 20% kupní ceny, tu zařídí RK. Samozřejmě, že financující banka danou nemovitost posoudí a nechá si ocenit posudkem než poskytne finance. Nutno říci, že cena za kterou klient nemovitost kupuje je vždy výrazně nižší než je tržní hodnota dané nemovitosti (50-75%) – i na tomto je založen celý program.

Veškeré náklady spojené s procesem koupě (smlouvy, úschovy, vklady, předávání a jednání) nese RK a účast klienta se omezuje pouze na poskytnutí nejnutnější součinnosti. Klient se stává vlastníkem nemovitosti a současně inkasuje jednorázově částku vstupního bonusu, viz tabulka níže. Toto je první fáze – koupě.

Dále RK zajistí správu nemovitosti včetně pronájmu - následuje období ve kterém RK spravuje pronajatou nemovitost, z nájemného přímo hradí splátky hypotéky a zasílá zbytkové nájemné klientovi - druhá fáze.

Kdykoliv pak v průběhu pětiletého cyklu vyzve RK klienta k prodeji nemovitosti, resp. mu pouze předloží kupní smlouvu k podpisu a ten prodává, už přímo v nové kupní smlouvě je řešena úhrada zůstatku hypotečního úvěru, ten je předčasně splacen, klient inkasuje závěrečný bonus a tím je program u konce – to je fáze třetí a poslední.

Poté je klient tam kde byl na začátku – beze všech závazků, bez vlastnictví nemovitosti, pouze bohatší o finanční profit, zkušenost a také s podstatně větší osobní bonitou pro bankovní financování, neboť má za sebou viditelnou historii řádně spláceného bankovního úvěru. To znamená, že pokud nechce on sám koupit něco pro sebe, může v případě zájmu ihned naskočit do programu znovu a ještě výhodněji.

 

V každém okamžiku programu počínaje uplynutím 18-ti měsíců od koupě nemovitosti, má klient možnost požádat o vystoupení a RK nemovitost odkoupí nejpozději do třech měsíců od jeho žádosti za stejnou cenu jako ji pořídil, uhradí tak hypotéku a je konec. Pouze s tím rozdílem, že pokud vystoupí klient na svou vlastní žádost pak neobdrží závěrečný bonus (zůstává mu jen vstupní bonus a měsíční příspěvek – zbytkové nájemné), pokud jej k prodeji nemovitosti vyzve RK, pak obdrží vše včetně bonusu.

 

Kdy se dá začít? Přihlásit se může zájemce o program kdykoliv, ověření jeho způsobilosti pro bankovní sektor trvá cca týden a poté záleží, zda je právě k dispozici ta správná nemovitost, pokud ano, a klient souhlasí s její koupí, majitelem se stane během 30 – 50 dnů. Pokud pro něj není momentálně nic vhodného k dispozici, úvěr se pouze předjedná, klient je v pořadí, čeká a v okamžiku kdy se vhodná nemovitost objeví, připraví se potřebné během jednoho týdne a následně uplyne opět 30-50 dnů do vlastnictví nemovitosti. Program je původně nastaven na délku 5 let, velká část případů skončí dříve, za dva,tři roky.

 

Přihlášením a registrací zájemce u RK ještě nevzniká ještě žádný právní nárok na zařazení do programu, vstoupit do něj RK umožní podle aktuální dostupnosti vhodných nemovitostí.

 

 

Požadavky na Zájemce o vstup do programu:

 

  • dostatečná bonita pro bankovní sektor, v praxi to znamená mít doložitelný příjem ze závislé činnosti nebo daňové přiznání a žádné nebo jen nepodstatné záznamy v bankovních či nebankovních registrech (nedoplatky, dluhy) – jinak řečeno žádné finanční průšvihy, sesplatněné půjčky, exekuce,insolvenci apod.

  • platné osobní doklady

  • zřízený bankovní účet na který lze zasílat zbytkové nájemné a bonusy

  • nemovitost je zvolena podle částky na kterou stačí bonita klienta a popř. podle individuálního plánu – např. zkrácená doba jen 3 roky

     

Nároky na úkony - co vše Klient musí:

 

  • zájemce poskytne podklady pro ověření bonity (příjem,osobní doklady a údaje), poté se musí dvakrát dostavit ve sjednanou dobu na dané místo k podpisu smluvní dokumentace – kancelář, banka (nepočítaje v to případnou prohlídku nemovitosti)

  • mezitím dle potřeby komunikovat po telefonu či emailu

  • podepsat úvěrovou smlouvu, kupní a nájemní smlouvu, smlouvu o správě nemovitosti

 

                      Příklady finančního profitu klienta

 

Minimální hodnota nemovitosti

 

 

HN

Částka hypotečního úvěru

 

 

Kupní cena za nemovitost

 

 

KC

Vstupní bonus

- příjem klienta

ihned při koupi

 

 

VB

Zbytkové nájemné – příjem pro klienta každý měsíc

ZN

Závěrečný bonus po 60 měsících

 

 

ZB

 

Celkový profit klienta

 

 

 

CP

 

 

 

 

 

 

 

 

1.300 tis.

800 tis.

1 mil

38.000,-

1 500,-

38.000,-

 

166.000,-

1.600 tis.

1 mil.

1.250 tis.

43.000,-

1700,-

43.000,-

 

188.000,-

1.900 tis.

1.200 tis.

1.500 tis.

50.000,-

2000,-

50.000,-

 

220.000,-

2.200 tis.

1.400 tis.

1.750 tis2

55.000,-

2200,-

55.000,-

 

242.000,-

2.600. tis.

1.600 tis.

2 mil

60.000,-

2400,-

60.000,-

 

264.000,-

2.900 tis.

1.800 tis.

2.250 tis.

64.000,-

2700,-

64.000,-

 

290.000,-

3.100 tis.

2 mil.

2.500 tis.

68.000,-

2900,-

68.000,-

 

302.000,-

3.800 tis.

2.400 tis.

3 mil.

75.000,-

3200,-

75.000,-

 

342.000,-

4.600 tis.

3 mil.

3.750 tis.

80.000,-

3500,-

80.000,-

 

370.000,-

Hodnoty v Kč v tabulce nemusí být zcela přesná, odpovídají v řádu desítek korun, skutečná jsou u každého klienta a každého případu individuální, promítá se do nich např. i aktuální "bankovní bonita" – tedy získaná úroková sazba apod.

 

 

C o  s e  s t a n e  k d y ž :

 

Nájemník přestane platit

 

Platby nájemného jdou přes RK, která vykonává správu nemovitosti. Inkaso nájemného předchází o měsíc splátku hypotéky. Výpadek nájemného se splátek hypotéky nedotkne, ty nadále platí RK,stejně tak i zbytkové nájemné klientovi, dále nájemníka vystěhuje a nemovitost prodává na volném trhu. Klienta tedy následně vybídne k podpisu kupní smlouvy a uhradí zůstatek na hypotéce. Klient v takovém případě obdrží příslušný závěrečný bonus v plné výši.

 

Nemovitost nájemník znehodnotí, nebo ta bude vytopena nebo vyhoří atd.

 

Nemovitost je pojištěna a plnění pojišťovny vinkulováno pro financující banku, podle rozsahu škody pojišťovna z plnění splácí zůstatek hypotéky nebo náhradu škody vlastníkovi. Škody způsobené nájemníkem jsou řešeny podle nájemní smlouvy – odečtem z kauce, popř. výpovědí nájemní smlouvy a prodejem nemovitosti na volném trhu jako v předcházejícím případě.

 

Klient zjistí náhlou potřebu koupě jiné nemovitosti, vyřízení si jiného hypotečního úvěru

 

Po uplynutí 18 měsíců to není problém, požádá RK o odkup nemovitosti a uhrazení hypotéky a ta věc vyřídí nejpozději do 3 měsíců, nahradí dosavadního vlastníka jiným investorem - jen klient přichází o závěrečný bonus.

 

Klient přijde o práci, vypadne mu jeho stálý příjem

Programu se okolnost nedotkne, splátky hypotéky jsou spláceny výnosem z nemovitosti, banka ani RK nemají žádný důvod ke změně podmínek, ani v případě že by klient byl přechodně bez příjmu.

 

Klient se stane finančně nezpůsobilým – dlužníkem, způsobí exekuce vůči své osobě zapsané následně na nemovitosti.

 

RK v takovém případě okamžitě vyzve klienta k prodeji nemovitosti, bez konečného bonusu. Vyčíslí náklady na takovéto nucené jednání a bude po klientovi žádat náhradu nákladů, které tímto přerušením vznikly a případně vrácení zbytkového nájemného a náhradu veškerých škod vzniklých v důsledku ukončení programu. Snadnější řešení situace a levnější je pokud klient bude RK včas informovat, že takováto situace exekuce může nastat – program se ukončí beze všech sankcí.

 

Nájemník zemře, emigruje nebo zmizí

 

Následuje stejný postup jako uvedeno výše, RK hradí splátky hypotéky i měsíční příspěvky klientovi a uspíší prodej nemovitosti dále na volném trhu.

 

Klient zjistí, že už nikdy nechce tuto nemovitost prodat,chce si ji ponechat

 

Pak má možnost se dohodnout s RK a vyvázat se z předkupního práva za smluvních podmínek. Dohoda vždy obsahuje řešení situace nájemníka a smluvní vyrovnání, které by klient v takovém případě uhradil.

 

RK zkrachuje, ukončí činnost, zmizí ze světa, tunel, konkurz

 

Klient v takovém případě není nadále smluvně vázán k RK a může s nemovitostí nakládat podle své libosti – pronajímat, obydlet či prodat. Podstatné pro něj v takovém případěje, že vlastní nemovitost do níž neinvestoval ani korunu a její hodnota značně převyšuje jeho dluh vůči bance. Pokud by klient v takovém případě neudělal vůbec vůbec nic a přestal hypotéku platit, banka úvěr sesplatní, sama zástavu nechá prodat, uhradí si dluh a podle výsledku klientovi doplatí.

 

Co když se to přesto nějak pokazí (ač nevíme jak) a klientovi zůstane v rukách dluh u banky a nemovitost, která je nějaká troska bezcenná

 

Na začátku než se klient k čemukoli zavazuje, je identifikace a posouzení té dané konkrétní nemovitosti – tam se může sám rozhodnout, zda se mu zdá její hodnota dostatečně vysoká vůči částce hypotéky, pokud není spokojen s volbou, nemusí pokračovat,ještě před vlastním posudkem banky. Celý program je založen na výrazném rozdílu mezi výší úvěru a cenou nemovitosti.

 

A že zrovna já bych mohl koupit něco pod cenou a ještě bez koruny...??

 

No....., mohl. Pokud něco bude...:)

 

Je to celé podvod

 

Ale jaké by už kdo mohl chtít větší záruky? Než vlastnit víc než dluží, a přitom z toho ještě profitovat bez jakékoli vlastní investice.

Není. Je to umožněno tím, že bankovní sektor není tak pružný jak by si volný trh žádal. Všichni lidé chtějí někde bydlet, ale banky mají svá pravidla s kým se baví a s kým ne. Pokud patříte mezi ty první, proč toho nevyužít a nestat se pro ně ještě žádanějším.....:).

 

Kontaktujte nás

+420 736 201 199

olivegard@email.cz

Zeptejte se

Jméno
Email
Telefon
Dotaz

Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel sedm a dvacetjedna 

Novinky